I. K. Brunel

I. K. Brunel

I.K. Brunel framför kedjorna som används vid sjösättningen av SS Great Eastern

Isambard Kingdom Brunel var en av de allra största ingenjörerna under 1800-talet. Trots det är han i Sverige i det närmaste okänd. I sitt hemland Storbritannien valdes han 2002 som den näst mest viktigaste personen någonsin, slagen bara av Winston Churchill placerade han sig framför storheter som Isaak Newton, Charles Darwin och John Lennon.

Brunel föddes 1806 i Portsmouth som enda sonen till en ursprungligen fransk ingenjör Marc Isambard Brunel och dennes hustru Sophia Kingdom Brunel. Han hade också två äldre systrar. Redan i tidiga år fick han lära sig att göra ritningar och 8 år gammal hade han lärt sig algebra. Han skickades då till en Internatskola. 14 år gammal bar det sedan i väg till Frankrike för att först studera på collage först i Caen och sedan i Paris. Då han som engelsman inte hade möjlighet att komma in på den välkända tekniska högskolan École Polytechnique så studerade han under en kort tid hos en välkänd urmakare.

16 år gammal var han sedan klar med sina lärlingsår och återvände till England där han under sin far jobbade med bygget av den första tunneln under Themsen. Ursprungligen byggd för fotgängare och hästtransporter så kom denna senare att användas av Londons tunnelbana.

27 år gammal blev han 1833 utsedd att leda byggandet av Great Western Railway (GWR). Järnvägsförbindelsen mellan London och Bristol, senare förlängd via Exeter till Plymouth. Brunels vision var senare att man skulle kunna köpa en biljett, sätta sig på tåget i London, färdas till Neyland i sydvästra Wales och där byta till ett av de fartyg han konstruerat och fortsätta till New York.

Brunel tog två viktiga beslut när det gällde den nya järnvägen, dels att man inte skulle använda den i övriga landet vanliga spårvidden på 4 fot och 8 ½ tum utan i stället en spårvidd på hela 7 tum. Han hade kommit framtill att detta var den optimala spårvidden för att få så bekväma och snabba förbindelser som möjligt. Det andra beslutet var att inte dra järnvägslinjen mellan andra större städer längst vägen till Bristol utan att koncentrerar sig på att linjen blev så rak och med så små höjdskillnader rom möjligt. Trots detta innebar det att ett antal broar och tunnlar måste konstrueras och byggas, inklusive Box-tunneln som när den öppnade 1841 var den längst järnvägstunneln i världen med en längd på över 3 km. Han gjorde det mesta av ingenjörsarbetet själv i samband med byggandet, från att staka ut linjedragningen, rita och designa tunnlar och broar, rita stationshus osv. Det enda som han inte fick till var konstruktionerna av lokomotiven så i stället anställdes den då 20-åriga Daniel Gooch som ansvarig för detta. Tillsammans valde man sedan ut Swindon som platsen för bolagets verkstäder. Dessa skulle undan för undan växa tills att man hade tusentals personer anställda här.

Ett annat område där Brunel jobbade var på linjen mellan Bristol till Plymouth. Även om denna inte formellt hörde till GWR så var bolagen här ändå i en beroende ställning till GWR. I västra Devon med de branta kullar som finns här byggdes järnvägslinjen så att tågen inte skulle dras med lokomotiv utan dras fram med hjälp av vakuum. Stationära vakuumpumpar placerades ut var tredje km och skapade ett vakuum i 15 tum tjocka rör nergrävda under rälsen. Kolvar i rören var sedan förbundna med vagnarna och man kom upp i den otroliga hastigheten av nästan 110 km/h. Problemet var dock de läderflärpar som användes för att täta springan där kopplingen mellan kolven och vagnarna löpte. Dessa torkades ut av vakuumet och blev sköra och gick sönder. För att råda bot på detta smordes de in med talg. Detta drog dock till sig råttor och andra smådjur som helt enkelt åt upp lädret. Efter ett år gav man upp och övergick till vanliga lokdrivna tåg igen.

1835 innan GWR ännu hade öppnat föreslog Brunel att man skulle bygga ångdriva fartyg för att trafikera New York. 1838 seglade SS Great Western i väg på sin jungfrufärd över Atlanten den 8 april 1838. Han var när hon sjösattes världens största fartyg med en längd på 72 meter. Utrustad med ett skovenhjul på vardera sidan och med fyra master i reserv. Hon blev dock inte det första fartyg som under enbart maskinkraft korsade Atlanten. SS Sirius startade från Cork i Irland fyra dagar tidigare och kom fram ett dygn innan Great Western. Man hade då fått slut på kol och eldat upp all inredning samt en mast medan Great Western hade en tredje del av sitt kol kvar. Framgången med denna resa gjorde att Great Western sattes i reguljärtrafik över Atlanten 1838-1846. Framgången gjorde att man också ville bygga ett systerfartyg. 1843 Sjösattes så Great Britain som byggdes helt i järn och med propeller istället för skovelhjul. Hon blev det första fartyg utrustat så som korsade Atlanten. Upprustad ligger hon nu som museifartyg i Bristols hamn.

Brunell nöjde sig inte med detta utan började bygga ett fartyg som fick gigantiska proportioner. Great Eastern byggdes för att trafikera Indien och Australien. Hon var 210 meter lång och rymde 4000 passagerare. Brunel han dock avliva innan hon gjorde sin jungfruresa. Hon var långt före sin tid och redan efter ett par resor togs hon ur trafik. Som kabelläggare fick hon dock revange och lade ut den första telegrafförbindelsen mellan Europa och Amerika.

1854 började Krimkriget mellan å ena sidan Ryssland och på den andra sidan Turkiet, Frankrike och Storbritannien. De sanitära förhållandena var obefintliga och efter ett upprop i the Times av Florence Nightingale konstruerade Brunel de första prefabricerade sjukhusen och skickade till Krim. För första gången fick man tillgång till hygienutrymmen med ventilation avlopp och även en enkel klimatkontrol. Detta tillsammans med det arbete som Florence Nightingale gjorde på plats sänkt dödligheten på skadade till mindre än en 10-tel av vad den varit tidigare.

1836 gifte sig Brunel med Mary Elizabeth Horsley och fick med henne tre barn. 1859 fick han ett slaganfall och dog bara 53 år gammal.

Mycket av hans arbeten finns kvar, från Paddington Station i London där han för övrigt sitter staty till järnvägslinjen västerut via Bristol och Plymouth till Penzance med alla dess stationer, tunnlar och broar samt som tidigare nämnts tunneln under Themsen och SS Great Britain.

Staty av I. K. Brunel på Paddington Station

 

Lämna ett svar