TID

En annan båt jag hoppas att bygga i skala 1/24 (samma som min puffer). De som finns kvar har samma fina patina av rost och smuts som en puffer.