Bygglogg RNLI Forward Birmingham, del 4, elektroniken

Något jag själv tycker är roligt så är det elektroniken. Det blir en hel del i båten. Jag kommer att använda 5 kaneler totalt. En för ljud, två för att slå på och av totalt 8 olika funktioner, en för moterna och en för styrningen.

Kontrollern för motorerna är ett kombinerat mixer och två fartreglage. In är en kanal kopplat i parallell med roderservot ochen kanal är farten. Ut går det två separata kabelpar, en till vardera motorn. Så länge man bara gasar framåt eller bakåt så går båda motererna parallellt. Det krävdes dock lite justering så att båda moterna går med samma fart. Detta görs dock med justeringen på kanalen på sändaren så det är inget större problem. När man samtidigt svänger så händer det dock saker med motorerna också. Det finns två olika lägen att välja mellan. Som standard väljer man detta mer eller mindre permanent, men jag har dragit fram en switch så man kan ändra läge när man så önskar. I det ena läget så minskar den inre motorn fart upp till att den är helt stilla vid maximalt roderutslag. Detta läge fungerar bäst om man har hög fart på båten. I det andra läget så minskar den inre motorn inte bara fart utan vid fullt roderutslag så är motorn reverserad och går med full back. Detta gör att man mer eller mindre kan snurra runt sin egen axel.

Parallellt med fartreglaget sitter ljudmodulen som anpassar ljudet efter hur gasreglaget står. Ljudet är digitalt inspelat och kommer från systerbåten RNLI 14-14 George and Mary Webb. Med tanke på att de ska bara tämligen lika i övrigt tror jag inte att man tjänar något på att försöka få en inspelning från Forward Birmingham istället. Med hjälp av kanal 6 som på min radio är för att fälla ner vingklaffar kan jag styra vilket av 8 andra ljud som jag vill ska användas. Ut från ljudmodulen sitter det sedan en förstärkare som i sin tur ska kopplas till högtalaren som komerm att sitta gömd i överbyggnaden bakom ett galler.

Slutligen finns det två switchmoduler som var och en kan slå på och av olika funktioner. Det kommer att vara för lanternor, strålkastare, radar, innner belysning osv.

 

Lämna ett svar